This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Új lehetőség: hallgatói tutorálás

08. October 2023. 17:55
A GEMI tutorok jelentkezését várja.
2023-tól a Miskolci Egyetem bevezeti a hallgatói tutorálás rendszerét. Kritikus tárgyaknál a korábbi félévekben szép eredménnyel vizsgázott hallgatók a tantárgy oktatójával együttműködve segíthetik hallgatótársaik vizsgára való felkészülését. Egyetemünk 30 ezer forint ösztöndíjtámogatást juttat a tutornak minden olyan tutorált hallgató után, aki sikeresen teljesíti az adott félévben a kiválasztott kritikus tárgyból a vizsgát.