Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Köszöntjük a Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet oldalán!

 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő intézetünkben 10 oktató dolgozik 3 tanszékünkön (Gazdaságpolitika Intézeti Tanszék, Közgazdaságtani Intézeti Tanszék, Üzleti Statisztika és Előrejelzési Intézeti Tanszék).

Célunk növelni hallgatók mikro-, makrogazdasági és gazdaságpolitikai kérdésekben való tájékozottságát, e folyamatok megértését; fejleszteni kompetenciáikat, melyek a gazdasági információk összegyűjtését, értékelését és hatékony gyakorlati alkalmazását segítik elő. Kutató-tevékenységünkkel hiteles eredményeket produkálva, azokat prominens felületeken publikálva igyekszünk az Egyetem szűkebb és tágabb környezetének fejlődéséhez hozzájárulni.

 

Oktatás

Intézetünknek kiemelkedő szerepe van abban, hogy a hallgatók a különböző közgazdaságtani, gazdaságpolitikai és statisztikai-elemzési ismereteket minél magasabb szinten sajátíthassák el, ezzel elméleti és módszertani alapra téve szert. Abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy ezen ismereteket nemcsak valamennyi közgazdászhallgató számára, hanem más karok képzésein résztvevők széles körének is átadhatjuk.

Valamennyi képzési szinten - felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés - oktatunk, nappali és levelező formában egyaránt. Kötelező és szabadon választható tárgyakat kínálunk, melyek közül több teljesíthető angol, illetve német nyelven is.

Az intézet által alapított GEMInens díjjal azon hallgatókat igyekszünk kitüntetni minden szemeszterben, akik amellett, hogy eredményesen teljesítik intézeti tárgyainkat, tanulmányukhoz kapcsolódóan egyéb kiemelkedő szakmai tevékenységet is végeznek.

 

Kutatás

Munkatársaink változatos témákban publikáltak jelentősebb tanulmányokat, a vállalkozáselmélettől kezdve, a gazdasági fejlődés és annak összetevőin, az emberitőke képződésén keresztül a fenntarthatóság egyes elemeiig. Az elmúlt két évtizedben számos OTKA, Visegrádi alapos, ill. Európa Uniós kutatási projektben vettünk részt. Egyes eredményeinket a GEMI Műhelytanulmányokban jelentetjük meg. Kutatásmódszertani félórák elnevezésű rendezvénysorozatunk célja a kutatási folyamatok egyes kérdéseinek megvitatása, ezáltal a publikálás terén való együttműködés megkönnyítése.

Intézetünk tudományos tevékenységébe bekapcsolódhatnak hallgatóink, sőt, bátorítjuk is őket erre: számos szakdolgozati és TDK témát kínálunk azoknak, akik intézetünk valamely oktatóját választják konzulensnek. Kutatómunkát végző hallgatóink többen is sikeresen szerepeltek, szerepelnek TDK és OTDK konferenciákon.

 

Társadalmi szerepvállalás

Közösségimédia-felületeinken rendszeresen teszünk közzé közérthető kommentárokat az aktuális közéleti kérdésekről. Kollegáink aktívan részt vesznek a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának munkájában, népszerűsítő előadásokat tartanak, és szívesen vállalnak médiaszereplést közgazdasági, módszertani kérdésekben.

 

Varga Bea kiegészítése